Agroinform

+36 20 477 5467 (H-P 8-16)

Regisztrált felhasználó:

Látogató most: , Tag:

Apróhirdetés: , Mai:

Szívességi földhasználat

További híreink
Az állam sem tudja, kié a magyar föld Az ország 7,78 millió hektár termőterületéből csak 6,81 millió hektárra vonatkozóan tartalmaz adatokat a földhivatalok által 2000 óta vezetett, 2007. év óta közhiteles földhasználati nyilvántartás.
Földhasználat és részesművelés Mikor beszélünk szívességi földhasználatról? Mi az a részművelési szerződés?
Fórum hozzászólások
Haszonbérleti szerződés | pamko küldte be 2014-09-13 10:19:40-kor
sziasztok.

szivességi földhasználatra, van valakinek szerződésmintája,esetleg küldene?
valamint ,osztatlanközösbe jegyeznénk földhasználatot és a térképhez, mellékelni kell, egy földhasználati megállapodást.Erre, esetleg minta lenne vkinél? mail cimre, ha küldene valaki ,azt megköszönném
fricister@gmail.com
S.O.S. | Sötét Paraszt küldte be 2014-08-08 14:57:14-kor
Válasz #4542. hozzászólásra

Ebbő(40. paragrafus) én azt olvsom ki (lehet rosszul), hogy földműves nyilvántarásba vétel kell, ha be akarom jegyeztetni a földhasználatot(akármilyen jogon is szereztem), kivéve a 2-5.."IV. FEJEZET

A FÖLD HASZNÁLATA, HASZNOSÍTÁSA

10. Általános szabályok

38. § (1) A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező (e fejezetben a továbbiakban együtt: használatba adó) a föld használatát, hasznosítását az e törvényben meghatározott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, illetve szívességi földhasználat jogcímén engedheti át az e törvényben meghatározott módon és mértékben.

(2)3 A haszonbérletre e törvény rendelkezései mellett a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény haszonbérletre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a haszonbérlő öröklés jogcímén lépett a jogelődje helyébe.

(3)4 A feles bérletre, részesművelésre, és szívességi földhasználat tartalmára vonatkozó szabályokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény állapítja meg azzal, hogy e földhasználatokra a 39-43. §-ban, és az 56-59. §-ban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.

(4)5 A földek használatával összefüggő szolgalmi jog, haszonvételi jogok és a szomszédjogok gyakorlására a Ptk., valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A tanya lakó-, és gazdasági épület használatának - a földtől elválasztott - önálló átengedésére e törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

Földművesként való nyilvántartás | Sz_Pisti küldte be 2014-07-02 20:51:04-kor
Válasz #61. hozzászólásra

A feleségemet nem vették nyilvántartásba, mert nincsen meg a 3 év igazolt mezőgazdasági tevékenysége, viszont a szívességi földhasználatot simán bejegyezték a nevére, pedig több, mint 1 ha terület
Haszonbérleti szerződés | lgabor007 küldte be 2014-06-17 13:57:23-kor
Új haszon bérleti és szivességi földhasználati mintát küldene nekem valaki lgabor007(kukac)gmail.com címre!
Köszönöm
Haszonbérleti szerződés | roli18 küldte be 2014-06-06 13:46:03-kor
Szükségem lenne szívességi földhasználati szerződés -re! ha tudna valaki küldni megköszönném!!
smile rolleyes
Hirdetés
Bejelentkezés
Programok